Renginių techninio aptarnavimo įmonių asociacija

Veiklos tikslai

Siekti, kad renginiai būtų aptarnaujami techniškai tvarkingai ir saugiai, tam pasitelkiant aukšciausios kvalifikacijos specialistus, sertifikuota įrangą, šiuolaikinę vadybą ir licensijuotas technologijas.

Siekiant skatinti Asociacijos nariu profesini ir kvalifikacijos kelima, organizuoti informacijos tarp Asociacijos nariu keitimasi, rengti konsultacijas, seminarus, konferencijas, parodas, stažuotes šalyje ir užsienyje.

Reklamuoti Asociacija bei jos narius visomis galimomis priemonemis.

Atstovauti Asociacijos nariu interesams savivaldos ir valstybinese institucijose bei visuomeninese organizacijose.

Palaikyti ryši su šalies bei užsienio koncertinemis organizacijomis bei aikštelemis, siekant populiarinti Asociacija bei jos narius.

Organizuoti kulturos bei sporto renginiu aptarnavimo kokybes, saugumo bei draudimo kontrole.

Dalyvauti šalyje bei užsienyje organizuojamose parodose dalyviu ir stebetoju teisemis.

Rengti ir igyvendinti bendrus Asociacijos nariu projektus bei mokymo programas.

Siekiant apginti Asociacijos nariu teises bei skatinant sažininga konkurencija šiame rinkos segmente, inicijuoti teises aktu tobulinima bei nauju kurima.

Pasiekti, kad kolegijos, technikos ir aukštosios mokymo istaigos ruoštu renginiu techninio aptarnavimo specialistus, Asociacijai visapusiškai dalyvaujant ju rengime.

Rengti parodas, seminarus bei mokymus. Teikti konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas.

Siekti, kad visi techniškai aptarnaujami renginiai butu draudžiami privalomuoju draudimu.

Vykdyti istatymu nedraudžiama ukine komencine veikla, kuri neprieštarauja Asociacijos istatams bei veiklos tikslams.

Apie mus

Renginiu techninio aptarnavimo įmoniu asociacija „RTAA“ yra ribotos civilines atsakomybes viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti, ginti bei tenkinti kitus asociacijos narių viešuosius interesus.